Podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego w Technikum Menedżerskim dyrektor szkoły Sławomir Biernat przedstawił misję szkoły jako otwartej na oczekiwania uczniów, przyjaznej i nastawionej na indywidualny rozwój każdego ucznia.
Była również okazja, by wręczyć nauczycielom akty nadania stopnia awansu zawodowego. Status nauczyciela kontraktowego uzyskali: Karol Dziankowski i Dariusz Bronikowski, mianowanie Krzysztof Majcher. Pierwszoklasiści poznali swoich wychowawców, którzy powiedzieli o sobie i swoim warsztacie dydaktycznym.