Technikum Menedżerskie w Bydgoszczy wzięło udział w akcji
#czystaBydgoszcz organizowanej przez Miasto Bydgoszcz.
Pierwszy Dzień Wiosny 🌷🌹🦋🐞 powitaliśmy z energią, dbając o środowisko w otoczeniu naszej szkoły 🚮🚮
Uczniowie postanowili być eko i zaangażowaniem porządkowali teren 🚮🚮🚮. Wyrazy uznania!!!
Wysiłki ekologiczne ♻️♻️♻️♻️ uczniów docenił Prezydent Bydgoszczy. Szkoła zdobyła 2000 zł nagrody, którą wykorzystamy w konkursie Eko-doniczki 🌱🌿☘️🍃🌾