EGZAMIN MATURALNY w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021r. o godzinie 9:00 w siedzibie szkół SOKRATES, przy ulicy Toruńskiej 55.
Obowiązują te same zasady, które miały miejsce podczas egzaminu maturalnego w maju 2021r.