Szanowni ABSOLWENCI!
Aby przystąpić do poprawy egzaminu w SESJI ZIMOWEJ STYCZEŃ-LUTY 2021 r. należy złożyć deklarację DO DNIA 11 WRZEŚNIA 2020 r.
W sprawie deklaracji, tj. odbiór druku deklaracji lub oddanie już wypełnionej, proszę zgłaszać się do Pani Ewy BYSTREK.
Należy zwrócić uwagę na:
* podkreślenie i jednoczesne przypisanie się na deklaracji jako ABSOLWENT,
* poprawne wypełnienie WSZYSTKICH danych (uzupełniać od pierwszej kratki),
* poprawne wpisanie oznaczenia kwalifikacji zgodne z podstawą programową, nazwę kwalifikacji, symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę zawodu,
* zaznaczenie ponownego podejścia do egzaminu oraz części, które będziecie poprawiać (cz. Pisemna/cz. Praktyczna/obie części).
Jedna deklaracja dla jednej kwalifikacji!
Podejście trzecie i kolejne są płatne. O terminach i sposobie płatności pojawią się informacje.