Wszystkich absolwentów Technikum Menedżerskiego, Menedżerskiego Liceum Ogólnokształcącego oraz Międzynarodowego Liceum Sokrates, którzy mają prawo przystąpić do poprawkowego egzaminu maturalnego, zapraszamy 8 września 2020 r. o godzinie 13:30 do nowej siedziby szkoły przy ulicy Toruńskiej 55 w Bydgoszczy (budynek KPSW).

Informacje dotyczące egzaminu będą wywieszone na tablicy przed wejściem głównym budynku C.

Prosimy o stosowanie się do wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego.