Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego. Informujemy, iż listy osób przyjętych do poszczególnych klas dostępne są w gablocie szkolnej (parter).