Nauczyciel logistyki. Uważa, że w pracy najważniejsza jest życzliwość, a także budowanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości. Inspiruje uczniów do rozwijania zainteresowań zawodowych logistyką jako prężnie rozwijającą się dziedziną gospodarki i sposobem na sukces zawodowy. Pasjonatka wycieczek rowerowych.