Program Menadżer Kariery

Unikalny i wyjątkowy projekt edukacyjny realizowany jedynie w Technikum Menedżerskim w Bydgoszczy. Udział w projekcie pozwoli Ci poznać siebie i uwierzyć we własne możliwości. Nauczymy Cię jak wykorzystać Twój potencjał dla osiągania sukcesów w życiu. Z nami zrobisz karierę !

Najważniejszymi celami programu są:

Przygotowanie do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia

Pomoc w opracowaniu indywidualnego planu kariery

Pomoc udzielana rodzicom we wspieraniu dzieci w podejmowaniu decyzji

Diagnozujemy uczniów pod kątem ich predyspozycji intelektualnych i zawodowych. Diagnoza ma na celu określenie osobowości zawodowej ucznia, czyli określenia charakteru, temperamentu, stylu pracy i myślenia w świetle zadań związanych z różnymi zawodami. Dzięki temu uczniowie poznają swój typ osobowości i zawody, które najlepiej do nich pasują. Wynik testu stanowi punkt wyjścia do opracowania IPK indywidualnego planu kariery, który uczeń będzie realizował w szkole.