Ważne informacje dla maturzystów!

18 maja 2020

Maturzyści, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi i zaleceniami. 🙂 OGŁOSZENIA HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf Bieżące informacje dotyczące egzaminów organizacji i przebiegu egzaminów będą podawane przez ogłoszenia w e-dzienniku oraz aktualności na stronie internetowej szkoły. W związku ze stanem epidemii Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. Całość wytycznych można znaleźć na stronie https://www.cke.gov.pl/ Skrót wytycznych w zakresie informacji ważnych dla tegorocznych maturzystów zostanie podany przez załącznik w wiadomościach w e-dzienniku. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania Egzaminu Maturalnego (EM) w 2020 r. Sekcja 1. Zdający [*]Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.[*]Zdający, osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.[*]Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.[*][!]Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.[*][!]Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.[*]Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.[*]Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.[*] [!] Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia powinny w czasie przerwy opuścić budynek szkoły. Sekcja 2. Środki bezpieczeństwa osobistego[*]Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. [*]Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).[*][!]Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytaniewychodzi do toaletykończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.[*]Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. [*] Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi egzaminami. […]

Read more

E-szkoła – cenna pomoc w nauce!

15 marca 2020

Zachęcamy uczniów, a przede wszystkim maturzystów, do korzystania z zasobów E-szkoły‼️😀👩‍🎓👨‍🎓💻📡⏰🛎🗃📚 Ponownie apelujemy, aby uczniowie unikali wychodzenia z domu, podróżowania środkami komunikacji publicznej, galerii handlowych oraz pobytu w zatłoczonych miejscach. Życzymy zdrowia Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom❗️

Read more

Fajnie być weterynarzem!

15 marca 2020

Żadna praca im niestraszna❗️😍✌️ Dziewczęta z klasy 2 weterynaryjnej podczas praktyk w Minikowie pokazują, iż wybornie radzą sobie ze wszystkimi stawianymi przed nimi wyzwaniami. 🐮🐷 Jak widać na zdjęciach, świetnie czują się w towarzystwie zwierząt, a dbanie o ich dobrostan i zdrowie jest prawdziwą pasją naszych uczennic. 🐄🐖

Read more

Odbyli staż w Birmingham

15 marca 2020

Zakończyła się przygoda naszych dzielnych stażystów, którzy ostatnie kilka tygodni spędzili w Birmingham❗️😎👍 Uczniowie wrócili do szkolnych ławek bogatsi o nowe doświadczenia, umiejętności i znajomości. 👨‍🍳🇬  

Read more

Dziewczęta z brązem!

10 marca 2020

W ramach XXVII Bydgoskiej Olimpiady Młodzieży odbyły się rozgrywki w halową piłkę nożną dziewcząt z klas pierwszych – nasze piłkarki jak zawsze pokazały się ze świetnej strony i sięgnęły po brązowe medale❗️☺️👏 Klasyfikacja końcowa: 🥇 VIII LO 🥈 Technikum Budowlane🥉 Technikum Menedżerskie Naszym dzielnym zawodniczkom serdecznie gratulujemy i życzymy rozwijana sportowych – i nie tylko – pasji❗️🙂👊⚽️🏆    

Read more

Turniej Mortal Kombat XL

4 marca 2020

Fight❗️🥊 Dźwięk ten znany jest chyba każdemu fanowi gier komputerowych – oznacza on, iż zaczyna się walka w Mortal Kombat. 🎮 To właśnie ta gra stała się areną dzisiejszych zmagań esportowych. Uczestnicy stoczyli szereg efektownych i wyrównanych pojedynków, w których nierzadko wygrywały przedstawicielki płci pięknej. 😍 Ostatecznie bezkonkurencyjny okazał się Adam Kaniewski (kl. 4IG), który zwyciężył we wszystkich pojedynkach. 😁💪 Gratulujemy i zachęcamy szkolnych esportowców do udziału w następnych turniejach❗️😎👊 Kolejność na podium: 🥇 Adam Kaniewski kl. 4IG,🥈 Mateusz Sławiński kl. 4LE,🥉 Przemysław Kowalski kl. 4LE.

Read more

Oddali wiele litrów krwi!

1 marca 2020

W naszej szkole uczą się prawdziwi bohaterowie❗️💞 Zainteresowanie dzisiejszą akcją honorowego oddawania krwi przeszło nasze najśmielsze oczekiwania – w kolejce ustawiło się kilkudziesięcioro uczniów gotowych wesprzeć potrzebujących cennym skarbem – krwią. 💉🤗 Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy potrafili przełamać strach i wykazać się prawdziwie szlachetną postawą❗️😍👌

Read more

Mundurowi na basenie

27 lutego 2020

Mundurowi z klasy 1Lp ćwiczą nie tylko w terenie, ale także… w wodzie. 🤗 Nasi kadeci doskonalili umiejętności pływackie i… świetnie się przy tym bawili. 😊👍🏊‍♀️

Read more

Studniówka 2020

26 stycznia 2020

Niech żyje bal‼️🥳💃🕺 Studniówka 2020 za nami‼️ 🤩 Jesteśmy przekonani, iż wyjątkowa noc w „Telimenie” zostanie na długo w sercach i pamięci naszych przyszłych maturzystów. 🤩👌🍾🍹

Read more

Kurs na animatora czasu wolnego

24 stycznia 2020

Praca w zagranicznym kurorcie? 🧳 Taniec i śpiew? Zawody sportowe i konkursy plastyczne? ⛹️‍♂️🏓🏅 Karaoke i aqua aerobik? 🥽☀️To wszystko czekać może w pracy na animatorów czasu wolnego. Właśnie takie kwalifikacje zdobywali w ubiegły weekend nasi uczniowie – było wesoło, kreatywnie i bardzo kolorowo❗️🤩👍

Read more